Mục đích rốt cục của trị mụn bọc là ngăn các đốm mụn mới và giảm dần những vết tấy đỏ. Bên cạnh đó, nhiều phương pháp trị liệu lại không được như ước muốn cùng với bất cứ cách nào cũng cần ít nhất 2...