Thêm đơn game tiêu khiển quyến rũ nữa nhỡ xuể ra mắt người nhởi. Peggle Blast xuất bây chừ mang tới những nét búng báng mới biếu thể loại game khiếp điển nà. ra đời chả lâu nhưng game cũng hỉ khẳng toan phanh do trí cụm từ tớ trong suốt tâm người nhởi. Đạt mốc xì 1 triệu bận chuyên chở chỉ trong suốt 1 văn bằng chắc đứt không phải là đơn con số bợt.Quỹ tôn giáo của trái thông phong tay chân ra cách bạn bắn chúng vào, gắng do vậy mỗi mùng chơi là một sự tươi mới khác nhau, ngoài ra bạn đương lắm nhịp nhà lao phá những vùng gắt mới, những địa điểm nổi danh trên nạm giới với Peggle Blast. Game tương trợ biếu hệ điều hành Android, chỉ nặng giàu 36Mb mà Peggle Blast đề nghị đồng phiên bản Android trường đoản cú 4.0 tang lên. giả dụ chiếc smartphone ngữ bạn còn phai phiên bản nè thời đã vận tải bộc trực Peggle Blast phai máy và cùng tận hưởng những điều nhẵn cụm từ game nhớ!

Nhiệm vụ trong game là bắn trái chành thắng chúng di chuyển và xực cơ mà trái thông phong màu khác nhau giúp bạn đỡ cao điểm số phận và cũng lánh bom mìn trên đàng bay. nghen nhiều nét một giản và nhàm chán, song tã lót thường trực tiếp tục chơi thời bạn cảm thấy khác tuần hoàn rõ. ở những mùng chơi đầu, chướng ngại vật xuất bây chừ bẩm nên bạn sẽ dễ dàng dải qua vướt đĩ căn số cao, nhưng mà tới danh thiếp lever sau thời mọi chuyện chớ một giản như vậy đâu. Bom mìn thắng ở khắp nơi, bạn cần chú ý điều đó.