Phó chủ toạ UBND đô thị Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký ban hành hình định số 2270/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Khu thị thành mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500, phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội,Chung cư Thanh Hà Cienco 5.
Theo đó, tổng diện tích thông thủy khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 41,693ha. Dân số dự định khoảng 8.900 người.

Quy hoạch nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch phân khu tỉnh thành S4, tỷ lệ 1/5000 đã được UBND TP chuẩn y tại Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 16/7/2013. Đồng thời, thi công khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án chung cư đầu tư, khu dân cư phụ cận bảo đảm phát triển ổn định, vững bền. khai phá hiệu quả dùng đất trên cơ sở bảo đảm hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực; tạo dựng bổ sung quỹ nhà ở, trường học… cho thành thị và khu vực

Về Quy hoạch tổng Bản đồ dùng đất căn hộ chung cư Thanh Hà Cienco 5: Xác định chức năng dùng đất cho các khu đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề nghị giải pháp doanh nghiệp không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, đồng bộ, đương đại thích hợp Quy hoạch phân khu thành thị S4 được duyệt, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và các quy định hiện hành có ảnh hưởng đảm bảo gắn kết, hài hòa với các chung cư đầu tư lân cận.

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật sẽ được nghiên cứu khớp nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực trên cơ sở tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo Quy chuẩn thi công Việt Nam, Tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành và đồ án Quy hoạch phân khu đô thị S4. đề xuất các Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết làm cơ sở để CĐT lập căn hộ chung cư đầu tư thi công theo quy định và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý thi công theo quy hoạch Căn hộ Mường Thanh Cửa Đông.

View more random threads: