Theo thông báo của sở quy hoạch, thì đến năm 2020 phải hoàn thành các công tác di dời và bồi thường các căn nhà tại các kênh rạch tại địa bàn quận 8, TP.HCM.

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo Tổ công tác di dời nhà trên và ven kênh rạch trên địa bàn quận 8 đến năm 2020 phải hoàn thành dự án bồi thường, di dời, giải phóng mặt bằng cũng như tái định cư thuộc chương trình chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch trên địa bàn quận.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận 8 lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cục bộ 1/2000, công bố quy hoạch tuyến kênh rạch thực hiện chỉnh trang đô thị; báo cáo, đề xuất trình UBND TP.

Theo đó, Sở Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với UBND quận 8 cùng các sở, ngành liên quan hoàn chỉnh phương án cân đối quỹ nhà tái định cư, nhà ở xã hội để trình UBND TP xem xét, quyết định.


[LEFT]UBND TP cũng giao Sở GTVT TP phối hợp với Sở Tư pháp cùng các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất trình UBND TP xem xét điều chỉnh Quyết định số 150/2004/QĐ-UB ngày 9-6-2004 của UBND TP về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh rạch trên địa bàn TP.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, trong quy trình thực hiện dự án đầu tư, bước phê duyệt chi tiết xây dựng có tính chất quan trọng về quy định về quy mô du an moonlight garden thu duc, phương án kết nối hạ tầng, phòng, chống cháy nổ… Tuy nhiên, việc lập, phê duyệt quy hoạch, xác định những tuyến phố phải lập quy chế quản lý kiến trúc đô thị chưa thực hiện thống nhất và đồng bộ. Việc công bố công khai các quy hoạch cũng chưa thực hiện đầy đủ.

“Các chủ đầu tư và người dân không có cơ sở để lập dự án, thiết kế công trình can ho moonlight garden. Cơ quan cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế không có cơ sở xem xét hồ sơ” - Sở Xây dựng cho biết. Theo Sở, cần thực hiện tốt công tác quy hoạch để phát huy hiệu quả của công tác liên thông trong cấp phép xây dựng.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất thực hiện liên thông trong thủ tục cấp phép xây dựng cho các dự án can ho sonata riverside tại năm khu vực trên địa bàn TP. Việc thực hiện cùng một lúc nhiều thủ tục sẽ giảm thời gian, công sức cho chủ đầu tư so với quy định hiện hành.