ứng dụng hóa đơn điện tử viettel: doanh nghiệp phải CHUYỂN ác LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ quan thuế (CQT)
Published on August 28, 2017
LikeSỬ DỤNG hóa đơn điện tử viettel: công ty bắt buộc phải CHUYỂN độc ác LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)3ShareShare áp dụng hóa đơn điện tử viettel: công ty buộc phải CHUYỂN ác nghiệp LIỆU hóa đơn điện tử viettel CHO CƠ thuế quan (CQT)1
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
Phạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
FollowPhạm Nguyên phương Nam (Nam Phạm)
General accountant at Khatoco Trading Co. Ltd. - Khanh Viet hội nhóm
việc sử dụng hóa đơn điện tử viettel (HĐĐT) mang tới thuận tiện cho cả 3 bên: người bán; người mua và cơ quan quản lý trong đó có CQT. chi tiết, ứng dụng hóa đơn điện tử viettel giúp ngành thuế bắt đầu xây dựng cơ sở độc ác liệu về hóa đơn. chủ yếu vì tiện dụng như thế mà xu hướng sẽ là doanh nghiện khi áp dụng hóa đơn điện tử viettel sẽ truyền cay nghiệt liệu về cho CQT để tạo nên một cơ sở ác nghiệp liệu về HĐĐT. ngoài ra, kinh nghiệm ở Hàn Quốc còn cho thấy, CQT sẽ phạt đối với việc chậm truyền ác liệu hóa đơn hơn 2 ngày cho CQT. có thiết chế tài xử phạt việc dềnh dàng chuyển ác nghiệp liệu về CQT sẽ ứng dụng tại Việt Nam sắp tới. bài post này nhằm phục vụ những căn cứ về HĐĐT và xu thế chuyển hiểm độc liệu hóa điện tử về CQT trong thời gian sắp đến.

trước tiên, chúng ta hãy cùng nắm căn bản thế nào là hóa đơn điện tử viettel?

hóa đơn điện tử viettel và vận dụng hóa đơn điện thử được dẫn dắt trong Thông tư 32/2011 và điều chỉnh bằng hàng loạt công văn chỉ dẫn khác. trong đó định nghĩa: HĐ ĐT là thông tin về hàng hóa và dịch vụ được tạo dựng, gởi nhận, truyền dẫn và lưu giữ trên các thiết bị điện tử. bao gồm hóa đơn GTGT, hóa đơn bán lẻ, xuất khẩu . HĐĐT là chứng từ kế hoạch và phép tắc lưu giữ tối chưa đủ 10 năm theo luật kế toán. HĐĐT cũng có đầy đủ các thông tin như hóa đơn giấy bình thường. HĐĐT được lập phê duyệt chương trình tạo HĐĐT hoặc các trung gian chăm sóc cách thức hóa đơn (SAAS). Các quy chế về xử lý hóa đơn đã lập bao gồm: hủy, sửa đổi cũng được nguyên tắc tương tự hóa đơn giấy. hơn nữa, có một quy định riêng đối với HĐ ĐT chính là việc chuyển đổi sang hóa đơn giấy nhằm lưu trữ chứng từ kế toán (không bắt buộc) hoặc chứng tỏ cội nguồn xuất xứ hàng hóa lưu thông trên đường. Theo đó, mỗi HĐĐT chỉ được chuyển đổi một lần và người thực thi biến đổi chịu 100 phần trăm chức trách về việc thay đổi.


Cũng ở thông tư này có quy chế rõ lớp lang giấy tờ triển khai hóa đơn điện tử viettel ở doanh nghiệp.


Ảnh: tổng hợp các biết được liên can tới HĐĐT hiện hành.

nhìn tổng thể, HĐ ĐT trên quốc tế đã được ứng dụng đã lâu nhất là ở các quốc gia phát triển với cảnh ngộ căn cứ hạ tầng thông tin và trình độ tin học lớn mạnh. thực tế vận dụng cho thấy vận dụng HĐ ĐT hạn chế tổn phí chung toàn xã hội liên quan trực tiếp tới in ấn, lưu giữ và truyền tải cũng như tổn thất trắc nết hóa đơn.

tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu căn cứ nào để công ty phải khởi đầu vận dụng HĐĐT từ năm 2018.

Theo dự thảo Nghị định sắp xếp lại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP, mà chú tâm sẽ liên quan tới quy tắc về hành hình biến đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử viettel cho các công ty. ngày trước, Bộ ngân sách ban hành hình định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử viettel có mã xác thực của cơ quan thuế; xác định số 2660/QĐ-BTC ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời kì thực thi xác định số 1209/QĐ-BCT ngày 23/06/2015. việc ban hành Nghị định sửa đổi lần này cũng là 1 trong những hành động để triển khai thực hiện canh tân thủ tục hành chủ yếu, khai triển chính phủ điện tử theo nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015.

cụ thể hành hình được bộc lộ trong dự thảo Nghị định sửa đổi như sau:

với định hướng tới năm 2020, cơ bản thực thi hóa đơn điện tử viettel với khoảng 90% số công ty hoặc 90% lượng sản phẩm được mua bán (lưu thông) bằng hóa đơn điện tử viettel thì lộ trình thực thi từ năm 2018 như sau:

từ ngày 01/01/2018 các đối tượng sau ứng dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế cho hành động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

(i) Các công ty, công ty sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử viettel kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực thi kết chuyển cay nghiệt liệu hóa đơn cho cơ quan thuế gồm:

- công ty được hoàn thành theo quy tắc của luật pháp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu kỹ thuật cao.

- Các công ty sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định của luật pháp.

- doanh nghiệp, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp tới thời điểm thông báo ấn hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác thức giấc, phố thị với trụ sở chính có thực thi kê khai, nộp thuế GTGT.

(ii) Các công ty, tổ chức vận dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác của cơ thuế quan gồm:

- công ty mới hoàn thành (không bao gồm doanh nghiệp nêu tại điểm i ở trên);

- Các công ty, đơn vị đang mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm: công ty vi phạm về quản lý, áp dụng hóa đơn; công ty có không may theo thông tin của cơ quan thuế và đơn vị, công ty khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước ngày 01/01/2018 buộc phải ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế theo thông báo của cơ quan thuế.

(iii) từ ngày 01/01/2019: 30% các doanh nghiệp, công ty còn lại.

(iv) từ ngày 01/01/2020:

- 80% các công ty, tổ chức ứng dụng hóa đơn điện tử viettel, hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế.

- khởi đầu triển khai hóa đơn điện tử viettel cho các hộ kinh dinh có doanh thu/năm từ 3 tỷ trở lên.

như thế, mặc dầu chưa công bố chủ yếu tức trong năm 2017, đồng thời ngay từ 1/1/2018 một phòng ban doanh nghiệp đã bắt buộc phải thực thi việc áp dụng hóa đơn điện tử viettel nên chuẩn bị trước là hết sức cần phải có cho công ty. không ít tổ chức chăm sóc công dụng kế toán cũng đã khởi đầu viết phần mềm tạo tác đơn điện tử viettel nhằm phục vụ phương pháp kịp thời cho công ty sử dụng chương trình kế toán của mình nhằm tích hợp ngay thức thì ác nghiệp liệu kế toán để tạo vật đơn điện tử viettel.

có thể thấy cũng như quy chế về kê khai và nộp thuế điện tử, việc buộc phải làm công ty theo lộ trình thay đổi sử dụng HĐĐT cũng nằm trong hành hình canh tân giấy tờ hành chủ yếu và khởi xây chính phủ điện tử. cùng với đó, Nghị định điều chỉnh đảm bảo ăn khớp với phép tắc của luật kế toán năm 2015, luật Giao dịch điện tử, luật Quản lý thuế, luật ban hành bài đăng quy phạm pháp luật năm 2015, các luật thuế và luật pháp có liên quan.
http://www.cell-relay.com/chuyen-san...ay-01-07-2018/

tình hình sử dụng hóa đơn điện tử viettel ngày nay tại Việt Nam như vậy nào?


từ năm 2011, thời điểm Thông tư 32/2011 thành lập đã có công ty vận dụng hóa đơn điện tử viettel. Và theo biểu đồ trên, khối lượng công ty áp dụng HĐ ĐT tăng lên mạnh theo thời kì ngoài ra vẫn chiếm tỷ trọng khiêm tốn trong thập toàn các hiện trạng hóa đơn hiện đang được sử dụng.


đến năm 2016, cả nước đã có trển 656 doanh nghiệp vận dụng HĐ ĐT tập kết chính tại Hà Nội và phố biển Hồ Chí Minh và là các doanh nghiệp to hoạt động trong lĩnh vực mậu dịch, dịch vụ, có hạ tầng kỹ thuật thông báo phát triển. Gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Bưu chủ yếu viễn thông Việt Nam (VNPT), Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA) và công ty vận chuyển đường sắt Sài Gòn Hà Nội. hoàn cảnh vận dụng hóa đơn điện tử viettel vô cùng đơn giản và ăn khớp với phát triển căn cứ hạ tầng biết được ngày nay, gồm: có chữ ký số và có hệ thống công kệ thông báo cũng như có thể truy nã cập internet.

ngày nay có 2 thực trạng hóa đơn điện tử viettel được chấp nhận:

hóa đơn điện tử viettel do công ty tự lập phê duyệt ứng dụng hóa đơn hoặc hệ thống tạo tác đơn của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử viettel.
hóa đơn điện tử viettel có mã chính xác của CQT, khi người bán lập hóa đơn có thể chuyển đến CQT để cấp mã xác thực trước khi chuyển lại để truyền sang cho người mua.
thực trạng thứ 2 hiện đang được thử nghiệm với gần 315 công ty tham dự chủ yếu ở hai tỉnh thành là Hà Nội ( 201 doanh nghiệp) và Tp Hồ Chí Minh (114 doanh nghiệp). Trên cơ sở thông lệ quốc tế một số nước có áp dụng hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan, Bộ tài chính đã nghiên cứu khởi xây mạng lưới hóa đơn điện tử viettel có mã của CQT. hóa đơn điện tử viettel có mã của CQTcó điểm khác với hóa đơn điện tử viettel do doanh nghiệp ấn bản và gửi tới người mua như nêu trên là trước khi được gửi cho người mua thì hóa đơn điện tử viettel được truyền đến mạng lưới điện tử của cơ thuế quan để được gắn mã điện tử của cơ quan thuế. phê chuẩn mã điện tử này, cơ thuế quan sẽ có văn bản dữ liệu của hóa đơn. khẳng định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 thí nghiệm ứng dụng hóa đơn điện tử viettel có mã chuẩn xác với mục tiêu:

Từng bước xây dựng cơ sở ác nghiệt liệu về hóa đơn tập kết để phục vụ công tác quản lý thuế;
cách tân giấy tờ hành chính cho công ty, rút ngắn thời kì cho doanh nghiệp khi thực thi các giấy tờ về hóa đơn;
thí điểm về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ quan thuế để hoàn thiện chủ yếu sách về hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan bên cạnh đó hoàn thiện mạng lưới khoa học thông báo trước khi triển khai rộng toàn quốc;
cơ sở dữ liệu về hóa đơn chuyên dụng cho quản lý thuế.
Hóa đơn gắn với quản lý thuế GTGT hơn nữa bây giờ với tỷ lệ 91,8% là hóa đơn giấy, 8,2% là hóa đơn điện tử viettel nhưng không hề quy tắc bắt ép công ty chuyển ác liệu hóa đơn về cơ quan thuế nên công tác quản lý thuế gặp nhiều không dễ đặc biệt trong công tác quản lý kê khai, hoàn thuế GTGT. Nhất là hiện tại, công ty đã không còn buộc phải gửi bảng kê hóa đơn mua vào bán ra cho CQT như trước đây. chủ yếu vì thế mà xu hướng sẽ chuyển độc ác liệu HĐĐT về cho CQT để quản lý tập trung. chi tiết, trong dự thảo Nghị định sửa đổi có phép tắc rõ: "Người bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm truyền độc ác liệu hóa đơn điện tử viettel cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nối chỉ bảo của Bộ ngân sách. Cơ quan thuế hữu trách khởi xây CSDL về hóa đơn dùng cho công tác quản lý thuế theo thông lệ quốc tế, với năm (05) nội dung".

Xem chi tiết: http://www.cell-relay.com/category/cong-nghe-so-hoa/hoa-don-dien-tu

Theo đó, khi đầy đủ công ty khai triển hóa đơn điện tử viettel thì ngành thuế sẽ có hệ thống căn cứ cay nghiệt liệu về hóa đơn từ đó có thể phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, hoàn thuế, phân tích hoạn nạn công ty, cá biệt kinh doanh. hơn nữa có thể giúp cơ quan hải quan tại các cửa khẩu, phi trường nhanh chóng có biết được để thực thi hoàn thuế. khi công ty sử dụng hóa đơn điện tử viettel/hóa đơn điện tử viettel có mã của cơ thuế quan thì biết được về hóa đơn của công ty được tập kết tại cơ quan thuế một cách không ngừng nên cơ quan thuế có ngay thông báo về doanh thu, phí tổn mỗi ngày của công ty, kịp thời tìm thấy ra những thất thường khi công ty xuất hóa đơn. Cơ quan thuế, cơ quan khác của nhà nước không cần buộc phải thực hiện xác minh hóa đơn như ngày nay. khi cán bộ thuế nhập thông tin về doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, hệ thống sẽ tự động dừng nghiêm cấm công ty được xuất hóa đơn. đồng thời không khó vận dụng xuất từng hóa đơn riêng lẻ cho cá biệt kinh dinh, cho các doanh nghiệp bị cưỡng chế về nợ. như thế có thể thấy rõ sáng kiến là buộc công ty bắt buộc phải vận dụng HĐ ĐT thay vì khích lệ như trước đây. khởi xây một lộ trình thực hiện chuyển đổi. đồng thời sẽ tiến tới quy định việc biến chất ác nghiệt liệu HĐĐT về cho CQT.

Tuy có nhiều lợi ích đem lại từ việc vận dụng HĐĐT như giảm thiểu phí tổn in ấn, lưu trữ cũng như tổn thất hóa đơn, ở Việt Nam vẫn bắt buộc phải biến chất HĐĐT thành hóa đơn giấy dưới tình trạng biến chất hóa đơn điện tử viettel nhằm dùng cho phương châm chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa khi lưu chuyển. trong khi đó, kinh nghiệm thế giới cho thấy chẳng phải thực hiện việc này vì không phải nguyên tắc xuất xứ hàng hóa đi đường. mặc dù vậy trong nghị định sửa đổi khi đề cập tới quyền lợi và trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong quản lý sử dụng HĐĐT có đề cập nội dung: "Hóa đơn điện với giá trị sử dụng trong việc thực thi các giấy tờ về thuế, chứng minh tính không trái pháp luật của hàng hóa lưu thông trên thị trường, để đăng ký quyền áp dụng, quyền nắm bắt, để kê khai thanh toán vốn ngân quỹ. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên can áp dụng hóa đơn điện tử viettel phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu phục vụ Hóa đơn giấy (tương tự như phép tắc Tờ khai hải quan điện tử)." Rất hi vọng khi ra đời Nghị định điều chỉnh sẽ không buộc phải làm thay đổi HĐĐT thành hóa đơn giấy để chứng minh nguồn gốc xuất xứ nhằm bảo đảm thuận tiện của HĐĐT.

Xem thêm: http://www.cell-relay.com/