Đang muốn tìm việc làm nhưng lại khó khăn trong việc lựa chọn mẫu CV phù hợp với ngành nghề! Bạn nào biết địa chỉ phân loại CV theo ngành nghề hay không chỉ mình với!
Đang cần rất gấp nhưng những mẫu CV trên thị trường thì quá nhiều tuy nhiên không được phân loại riêng, rất rắc rối, khó hiểu.