Ngày 08/5/2019, Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường đăng bài viết: “Đà Nẵng: Nhiều bãi tập kết cát chưa đủ điều kiện kinh doanh vẫn ngang nhiên hoạt động trái phép”. Tiếp thu những nội dung được nêu tại bài báo, lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang đã lệnh cho chủ kinh doanh các bãi cát dừng mọi hoạt động và di dời ra khỏi địa bàn.

Đọc thêm: https://www.tukelaprap.com/14-ke-treo-tuong.html


Công văn số 809/UBND-VP ngày 09/5/2019 của UBND huyện Hòa Vang
Sau khi bài báo đăng, ngày 09/5/2019, UBND huyện Hòa Vang đã ban hành Công văn số 09/UBND-VP về việc liên quan đến các bãi kinh doanh tập kết cát tại khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu.
Nội dung tại Công văn: “Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang giao trách nhiệm cho Phòng Tài nguyên & Môi trường chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng cùng UBND xã Hòa Châu kiểm tra, xác minh, xử lý và báo cáo kết quả xử lý, giải trình liên quan đến việc để xảy ra tình trạng kinh doanh, tập kết cát trái phép, không đủ hồ sơ pháp lý, không thực hiệc đúng các nội dung cam kết về giao thông, môi trường, tập kết các bãi cát với chiều cao vượt mức cho phép, xe vận chuyển quá tải trọng, quá trình vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường tại khu B - Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu.

Một bãi cát đã đi dời xong (ảnh chụp ngày 23/5)
Đồng thời, yêu cầu các đơn vị kinh doanh tập kết cát hoạt động sai phép, không phép, không đủ hồ sơ pháp lý, vi phạm các nội dung đã cam kết về giao thông, môi trường dừng mọi hoạt động kinh doanh, tập kết cát kể từ ngày 10/5/2019, di dời cát, thiết bị, phương tiện và bàn giao lại mặt bằng cho UBND xã Hòa Châu trước ngày 15/5/2019.
Bên cạnh đó, UBND xã Hòa Châu có trách nhiệm tổ chức giám sát, không để xảy ra hoạt động kinh doanh, tập kết cát tại khu vực trên trong quá trình chờ đợi ý kiến chỉ đạo tiếp theo của UBND huyện.
Phòng Tài nguyên & Môi trường kiểm tra, theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cụ thể về UBND huyện trước ngày 11/5/2019”.