Nhập khẩu chính ngạch là hình thức thương mại quốc tế hợp pháp theo quy định của nhà nước. Đối tượng có thể tham gia vào hình thức giao dịch này là những quốc gia có biên giới nằm cạnh nhau, ví dụ như Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia.
Vận chuyển là một trong những phần quan trọng của giao dịch nhập khẩu chính ngạch, Vận chuyển hàng hóa theo hình thức giao dịch nhập khẩu chính ngạch sẽ được vận chuyển qua các cửa khẩu. Tại đây, hàng hóa sẽ được kiểm duyệt kỹ càng về độ an toàn, chất lượng. Sử dụng hình thức giao dịch này đồng nghĩa với việc phải đóng đầy đủ các loại thuế cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tuy nhiên khi sử dụng đơn vị vận chuyển của OrderTrungQuoc thì công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục này cho khách hàng.