Hiện nay nhiều doanh nghiệp, cơ sở cũng như các ngân hàng lớn có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thị thành với trụ sờ chính cho kê khai, nộp thuế GTGT.

Thông tin về hóa đơn điện tử misa

Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều ích lợi, được khách hàng ưng ý, mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và kiệm ước chi phí cho DN…giúp giảm rủi ro mất, hỏng hay cháy hóa đơn.


mặc dầu có rất nhiều lợi ích từ việc dùng hóa đơn điện tử, thế nhưng, số lượng DN, hộ kinh doanh, tổ chức kinh tế khác…sử dụng hóa đơn điện tử rất ít khiến cho cơ quan quản lý thuế khó khăn trong việc quản lý, nhiều cơ quan quốc gia không ưng ý hóa đơn điện tử.

Trong ngày mai, hóa đơn điện tử sẽ thay thế gần như hoàn toàn hóa đơn giấy. bởi thế, bài viết sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ về hóa đơn điện tử.

Người bán thực hành lập hóa đơn điện tửmới theo quy định tại Nghị định này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điên tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày tháng năm.

– Trường hợp đã gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sơ sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Hoá đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn điện tử số…, ký hiệu… cứ vào hoá đơn điện tử điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh theo quy định của luật pháp về quản lý thuế và hóa đơn hiện hành. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

1. Lộ trình buộc dùng hóa đơn điện tử

Giai đoạn 1 (từ 01/01/2018):

Nhóm đối tượng dùng hóa đơn thực hành chuyển dữ liệu cho cơ quan thuế:

Đó là các DN, đơn vị sự nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử kể từ khi có mã số thuế và định kỳ kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ thuế quan gồm:

– DN được thành lập theo quy định luật pháp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

– Các đơn vị sự nghiệp công lập có sinh sản, kinh doanh theo quy định luật pháp.

– DN, nhà băng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, gồm chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, tỉnh thành với trụ sờ chính cho kê khai, nộp thuế GTGT.

Nhóm đối tượng dùng hóa đơn điện tử có mã cơ thuế quan:

Các DN, tổ chức sau dùng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế gồm:

– DN mới thành lập (không bao gồm DN thuộc nhóm sử dụng hóa đơn thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ thuế quan)

– Các DN, tổ chức đang mua hóa đơn của cơ thuế quan gồm: DN vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn; DN có rủi ro theo thông tin của cơ quan thuế và tổ chức, DN khác thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ thuế quan trước 01/01/2018 phải dùng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo thông tin của cơ quan thuế.

Giai đoạn 2 (từ 01/01/2019): 30% các DN, tổ chức còn lại.

tuổi 3 (từ 01/01/2020): 80% các DN, tổ chức sử dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ thuế quan.

(Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn)

2. Điều kiện dùng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế

– Dùng chữ ký số newca được ký chứng cứ thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cơ quan quốc gia có thẩm quyền xác nhận.

– Đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông báo và có khả năng truy cập, dùng Internet.

(Theo Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn)

3. chỉ dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

– Về chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử: trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa Công ty với người mua như: hiệp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận tính sổ, phiếu thu, hồ sơ chứng từ khác thì Công ty lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không cố định phải có chữ ký điện tử của người mua.


– Về việc lập hóa đơn điện tử có số dòng nhiều hơn một trang: Trường hợp chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn thì Công ty thực hành rưa rứa trường hợp dùng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số dòng của một trang hóa đơn, cụ thể:

Công ty được mô tả hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, MST của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc – trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).

Tìm hểu về phần mềm hóa đơn điện tử misa


LIÊN HỆ
Công Ty Cung Cấp Hóa Đơn Điện Tử AZ Invoice

Địa chỉ: 122-124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình, Tp. HCM

Hotline 24/7: 0938 919 853 – 0934 905 633