DIP Vietnam là doanh nghiệp chuyên thiết kế, tư vấn, triển khai các giải pháp phần mềm và dịch vụ phụ trợ với thâm niên hơn 15 năm hoạt động. DIP Viet nam tự hào đưa ra những dịch vụ và sản phẩm phần mềm quản lý ưu việt trong nhiều lĩnh vực với chính sách chăm sóc khách hàng hoàn hảo nhất. Giải pháp phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP dành cho doanh nghiệp sản xuất của DIP Việt Nam đáp ứng toàn bộ quy trình làm việc của một doanh nghiệp sản xuất bao từ tài chính kế toán, quản lý mua hàng, bán hàng, quản lý kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý tài sản, quản lý quan hệ với khách hàng, quản lý nhân sự tiền lương, Báo cáo phân tích & hoạch định nguồn lực của doanh nghiệp.
Giải pháp ERP quản lý sản xuất bao gồm các tính năng Chức năng tập hợp nhu cầu sản xuất: tập hợp và thiết lập nhu cầu hàng hóa cần sản xuất tại một thời điểm để lên kế hoạch sản xuất. Từ đó thực hiện các lệnh sản xuất dựa trên số liệu hàng hóa cần sản xuất (MDS), hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu để tính toán nhu cầu nguyên vật liệu cung ứng cho việc sản xuất. Thực hiện lệnh gửi mua nguyên vật liệu đồng thời tính toán khả năng cung ứng nguyên vật liệu và các nguồn lực khácPhần mềm hỗ trợ thiết lập định mức nguyên vật liệu và côgn đoạn sản xuất cho phép nhà máy xây dựng các định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm. Xác định các công đoạn sản xuất và các nguồn lực tương ứng sử dụng trong từng công đoạn đối với từng sản phẩm.Quản lý các công đoạn trong sản xuất, cho phép quản đốc phân xưởng luôn có được các số liệu sản xuất trong ngày được phân ra từng ca là việc từ các công đoạn khác nhau của quá trình sản xuất. Ghi chép lại lại nguyên vật liệu xuất ra cho sản xuất ở từng công đoạn và tính luôn chi phí sản xuất cho từng loại sản phẩm. Đồng thời có thể tính lương khoán theo sản phẩmKiểm tra chất lượng sản phẩm: chức năng này cho phép ghi nhận lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất.
Giải pháp ERP quản lý sản xuất tích hợp hệ thống kế toán được xây dựng dựa theo thông tư 15 hoặc 48 với đầy đủ các chức năng: ngân sách, tín dụng, thủ quỹ, kế toán phải thu, kế toán phải trả, kế toán kho, kế toán tài sản, kế toán nhân sự, kế toán tổng hợp,…cùng chức năng. Phần mềm DIP ERP.NET cho phép tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự, giảm sự phức tạp cho những nhà quản lý nhân sự. Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty với nhiều công cụ giám sát nhân sự hiệu quả. Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ.
Chúng tôi sẵn sàng phục vụ!
---------------------
Sales Team - Hotline: 0934 614 696 Website: dip.vn