Công ty nhà đẹp số 1 chuyên thiết kế xây dựng nhà ở uy tín, yếu tố quyết định thành công của một dự án xây dựng nhà ở đó chính là nhà thầu thi công xây dựng công trình.
Giá trị cốt lõi của một Công ty xây dựng đó là con người hay nhân sự của Công ty. Nhân sự của Công ty bao gồm đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng và các tổ đội thi công.
Hiểu được những thách thức trên, Công ty nhà đẹp số 1 đã cũng cố và kiện toàn bộ máy nhân sự với đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng nhiều kinh nghiệm cùng các tổ đội thi công chuyên nghiệp đã từng bước khảng định được vị thế của một Công ty xây dựng uy tín và chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà ở.
Nhà đẹp số 1 là công ty uy tín và chuyên nghiệp trong thiết kế và thi công xây dựng nhà ở. Công tác thi công xây dựng nhà ở được công ty đặc biệt chú trọng bằng một quy trình quản lý thi công chặt chẽ từ bước triển khai thi công xây dựng đến hoàn thiện công tác cuối cùng.
Hiện nay công ty nhà đẹp số 1 nhận thiet ke xay dung nhà ở theo 2 hình thức sau:
1. Nhận thi công xây dựng nhà ở phần vật liệu phần thô và nhân công phần hoàn thiện.
Trường hợp này gia chủ sẽ trực tiếp mua vật tư phần hoàn thiện, chúng tôi cung cấp vật liệu xây dựng, nhân công thi công xây dựng phần thô và nhân công hoàn thiện. Với phương thức này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về thẩm mỹ, tính chính xác cũng như chất lượng của vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình.
2. Thi công xây dựng nhà ở trọn gói (Phương thức chìa khóa trao tay).
Hình thức hợp đồng này, công ty có trách nhiệm cung cấp vật tư, nhân công và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thẩm mỹ, tính chính xác cũng như chất lượng của vật liệu đưa vào sử dụng xây dựng công trình.
Hình thức này áp dụng cho các gia chủ không có thời gian trực tiếp quản lý công tác xuất, nhập vật liệu vào công trường và không có thời gian đi tìm mua vật liệu hoàn thiện.
Chúng tôi quan niệm lợi ích của khách hàng là nền tảng cho sự phát triển của thiết kế xây dựng nhà ở uy tín. Vì vậy chúng tôi đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu bằng các điều khoản minh thị trong "Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở" mẫu do nhà đẹp số 1 phát hành.